fbpx
Periodontologia

Periodontologia.

Parodontologia je jednym z kľučových odborov stomatologie. Zaoberá sa liečením parodontídy, ľudovo nazývanej aj paradontoza. Je to chronické ochorenie paradontu, ktoré často vedie k strate zuba. Včas diagnostikovanú parodontídu dokážeme úspešne liečiť.

Jedným z prvých príznakov denominácie (tzv. Recesia denominácie) je vystavenie zubov, ktoré sa začínajú zavraždiť, napríklad pri zimných nápojoch alebo jedle.
Periodontologia

Vo väčšine prípadov je parodontitída spôsobená zlou ústnou hygienou, aj keď genetické faktory, životný štýl (fajčenie, nesprávna výživa), stres a cukrovka môžu mať tiež negatívny vplyv na parodontálnu chorobu.

Včasná diagnostikovaná gingivitída je reverzibilná, takže ak si pri kefovaní všimnete krvácanie alebo bolesť, nepríjemný zápach z úst alebo pohyblivosti zubov, neodkladajte sa a nedohodnite sa. V prípade periodontálneho ochorenia je rozhodujúce včasné vykonanie liečby.

Urobte si
stretnutie
v My Clinic

Zavolajte a opýtajte sa na dostupné stretnutia.
Scroll to Top